Archive for the ‘GENEL’ Category

indir

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi Yayınlandı.

2014/07 no’lu Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi yayımlanmıştır. 2013/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=11210  

ced_20yil

“Kurulu gücü 1-25 MWm arasındaki Hidroelektrik Santralleri” projelerini artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleyecek.

ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinin 46. Maddesinde yer alan “Kurulu gücü 1-25 MWm arasındaki hidroelektrik santralleri” projelerini artık Bakanlık inceleyecek.

indir

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı

11 Şubat 2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

haberler11640

ÇED YÖNETMELİĞİ MUAFİYET BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

DUYURU   Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyenlerin Bakanlığımıza yapacağı muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir. Genel Müdürlüğümüze/İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçe içeriği ve/veya eklerinde; – Projenin Adı, İli ve Mevkii – Projenin Sektörü – Proje Sahibi ve Adresi [...]

logo_son

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

30 Aralık 2013 tarihli  ve 28867 Sayılı Resmî Gazete’de – (Mükerrer) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Hk. Yönetmelik Yayınlandı.

logo_son

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete)   01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.Devamı  

haberler10275

E-ÇED UYGULAMASI 01.11.2013 TARİHİNDE BAŞLIYOR!

  01.112013 tarihinden itibaren ÇED Yönetmeliği kapsamında yaplan bütün iş ve işlemler E-ÇED sistemi üzerinden yapılacaktır. Haberin devamı için tıklayınız.  

slide3

Artık maden arama projeleri için de proje tanıtım dosyası hazırlanacak

Maden Arama Projeleri, 3 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği ‘ne göre Ek-2 kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda, Maden Arama Faaliyeti gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ÇED Yönetmeliği’nin EK-4’ünde yer alan Seçme-Eleme Kriterlerine göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlü olacaklardır.

haberler10203..

ÇED’DE ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON

  Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile ÇED sürecinde zaman ve kaynak israfına son verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile listeler günün şartlarına göre güncelleştirildi ve sadeleştirildi. ÇED sürecinin kısaltıldığı yönetmelik kapsamında, mevzuat açısından uygun olmayan projeler süreçte incelenmeden iade edilecek. ÇED süreci elektronik sistemle yürütülecek. Evrak akışı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden evrak [...]

10825267_l

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi (2012/9)

Sayı     : B.09.0.ÇYG.0.15.05-010.06.02/1239                                                        15.03.2012 Konu  : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı   GENELGE (2012/9)   Bu Genelge, 4/7/2011 tarih ve 644 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde [...]