Archive for the ‘Mevzuat’ Category

indir

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı

11 Şubat 2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

logo_son

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

30 Aralık 2013 tarihli  ve 28867 Sayılı Resmî Gazete’de – (Mükerrer) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Hk. Yönetmelik Yayınlandı.

logo_son

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete)   01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.Devamı  

haberler10275

E-ÇED UYGULAMASI 01.11.2013 TARİHİNDE BAŞLIYOR!

  01.112013 tarihinden itibaren ÇED Yönetmeliği kapsamında yaplan bütün iş ve işlemler E-ÇED sistemi üzerinden yapılacaktır. Haberin devamı için tıklayınız.  

haberler10203..

ÇED’DE ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON

  Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile ÇED sürecinde zaman ve kaynak israfına son verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile listeler günün şartlarına göre güncelleştirildi ve sadeleştirildi. ÇED sürecinin kısaltıldığı yönetmelik kapsamında, mevzuat açısından uygun olmayan projeler süreçte incelenmeden iade edilecek. ÇED süreci elektronik sistemle yürütülecek. Evrak akışı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden evrak [...]

10825267_l

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi (2012/9)

Sayı     : B.09.0.ÇYG.0.15.05-010.06.02/1239                                                        15.03.2012 Konu  : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı   GENELGE (2012/9)   Bu Genelge, 4/7/2011 tarih ve 644 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde [...]

cevre-logo

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

10 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28169 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2012/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci [...]

F-1346039117_kanun

Tebliğler

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Balık Çiftlikleri İzleme Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

F-1346039117_kanun

Genelgeler

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Uygulanmasına İlişkin (2010-6) Sayılı Genelge Denetim ve İzleme Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Genelgesi (2007/3) Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Genelgesi (2010-19) Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010-14) İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu [...]

F-1346039117_kanun

Yönetmelikler

ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ÇED Yönetmeliği By-Law On Environmental Impact Assessment (EIA) Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilarin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Kum Çakıl ve Benzeri MAddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği [...]