Archive for the ‘Genelge’ Category

logo_son

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

30 Aralık 2013 tarihli  ve 28867 Sayılı Resmî Gazete’de – (Mükerrer) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Hk. Yönetmelik Yayınlandı.

10825267_l

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi (2012/9)

Sayı     : B.09.0.ÇYG.0.15.05-010.06.02/1239                                                        15.03.2012 Konu  : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı   GENELGE (2012/9)   Bu Genelge, 4/7/2011 tarih ve 644 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde [...]

F-1346039117_kanun

Genelgeler

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Uygulanmasına İlişkin (2010-6) Sayılı Genelge Denetim ve İzleme Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Genelgesi (2007/3) Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Genelgesi (2010-19) Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010-14) İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu [...]