Archive for the ‘Tebliğ’ Category

cevre-logo

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

10 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28169 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2012/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci [...]

F-1346039117_kanun

Tebliğler

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Balık Çiftlikleri İzleme Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)