slide3

Artık maden arama projeleri için de proje tanıtım dosyası hazırlanacak

Maden Arama Projeleri, 3 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği ‘ne göre Ek-2 kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda, Maden Arama Faaliyeti gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ÇED Yönetmeliği’nin EK-4’ünde yer alan Seçme-Eleme Kriterlerine göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlü olacaklardır.