indir

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi Yayınlandı.

2014/07 no’lu Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi yayımlanmıştır. 2013/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=11210