Kalite Politikamız

Tüm yöneten ve çalışanlarımızın, gönüllü katılımıyla oluşan bir ekip ruhu ile insan ve çevre
sağlığını, can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, dürüstlük ve sürekli iyileştirme ilkelerine tam bağlılık içinde tüm ilgili tarafların memnuniyetini sağlamak, yaşam kaynaklarımızın en uygun şekilde kulanılması ve korunması ana amacı ile ülkemiz ve dünya kaynaklarının sürekliliğine katkı sağlamaktır.