Hakkımızda

Nazka Mühendislik, Enerji, Maden, Çimento, Demir-Çelik ve Denizcilik Sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde her türlü endüstriyel tesis için hazırlanacak projelerde kaliteli hizmet vermek anlayışı ile kurulmuştur.

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Ülkemiz mevzuatlarının Avrupa Birliği Mevzuatları ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla mevcut Kanun ve Yönetmeliklerde birçok değişiklik yapılmış ayrıca bu süreçte Ülkemiz Mevzuatlarına bir takım yeni kanun ve yönetmelikler eklenmiştir. Şüphesiz bu mevzuatlar uyum süreci için ayrı ayrı önem arz etmekte ise de 7 Şubat 1993 tarihinde ÇED Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile Çevre Mevzuatı daha da önem kazanmıştır.

Şirketimiz sanayileşme sürecinde hızlı adımlarla ilerleme kaydeden Ülkemizde, yapılan yatırımların Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu rasyonel birer yatırım olmasında ve Dünya pazarı ile rekabet edebilecek boyutlara gelmesinde, bu yatırımlar için en uygun yerin ve teknolojinin seçilmesinde yatırımcılar için güvenilir bir kılavuz olma amacıyla ve onlara en iyiyi en doğruyu en iyi hizmeti vererek göstermek amacıyla 2001 yılında kurulmuş bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.
Şirketimiz, deneyimli ve bilgili teknik kadrosu, bilgisayar destekli modern çalışma sistemleri ve son yenilikleri yakından izleyen araştırmacı anlayışıyla tüm sektörlere hizmet vermekte, bu hizmetleri kendi bünyesinde bulundurduğu ekipleriyle en ince detayına kadar ve gerekli hassasiyette gerçekleştirmekte ve verilen hizmetle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

 

Nazka Mühendislik, Enerji, Maden, Çimento, Demir-Çelik ve Denizcilik Sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde her türlü endüstriyel tesis için hazırlanacak projelerde kaliteli hizmet vermek anlayışı ile kurulmuştur.


Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Ülkemiz mevzuatlarının Avrupa Birliği Mevzuatları ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla mevcut Kanun ve Yönetmeliklerde birçok değişiklik yapılmış ayrıca bu süreçte Ülkemiz Mevzuatlarına bir takım yeni kanun ve yönetmelikler eklenmiştir. Şüphesiz bu mevzuatlar uyum süreci için ayrı ayrı önem arz etmekte ise de 7 Şubat 1993 tarihinde ÇED Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile Çevre Mevzuatı daha da önem kazanmıştır.


Şirketimiz sanayileşme sürecinde hızlı adımlarla ilerleme kaydeden Ülkemizde, yapılan yatırımların Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu rasyonel birer yatırım olmasında ve Dünya pazarı ile rekabet edebilecek boyutlara gelmesinde, bu yatırımlar için en uygun yerin ve teknolojinin seçilmesinde yatırımcılar için güvenilir bir kılavuz olma amacıyla ve onlara en iyiyi en doğruyu en iyi hizmeti vererek göstermek amacıyla 2001 yılında kurulmuş bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.


Şirketimiz, deneyimli ve bilgili teknik kadrosu, bilgisayar destekli modern çalışma sistemleri ve son yenilikleri yakından izleyen araştırmacı anlayışıyla tüm sektörlere hizmet vermekte, bu hizmetleri kendi bünyesinde bulundurduğu ekipleriyle en ince detayına kadar ve gerekli hassasiyette gerçekleştirmekte ve verilen hizmetle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir.