Çevre Denetimi Hizmetleri

Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemek amacı ile Çevre Denetim Yönetmeliği 21.11.2008 tarih ve 27061 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler Çevre Denetimine tabidir. Denetime tabi olan tesislerin en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla, yükümlüdürler.
Çevre denetimine tabi olan tesis ve faaliyetler için Çevre Denetim Yönetmeliği gereğince;
•    İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizlerin yetkilendirilmiş laboratuarlara yaptırılması,
•    Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlanması,
•    Yıllık iç tetkik programları düzenlenerek tesisin ilgili çevre mevzuatları açısından değerlendirilmesi ve tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili tesise iyileştirme önerilerinin sunulması,
•    Tesis veya faaliyette, tabi olduğu listesine göre ayda en az bir/iki gün çevre görevlisinin çalışması,
•    Tesis çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmalarının, özendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
•    Haberli denetimlerde tesiste en az bir çevre görevlisinin hazır bulundurulması,
iş ve işlemlerini yapmaktayız.

Teklif talebiniz için tıklayınız…