Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması (PTD)

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması (PTD) Hizmeti

Proje Tanıtım Dosyaları (PTD), ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan ve Ek-4’te verilen Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere, Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır.

Hem ÇED Raporları hem de Proje Tanıtım Dosyaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir. Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 sıra numaralı Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiştir.

Çevre Mühendisleri, biyolog, kimya mühendisi, kimyager, jeoloji mühendisleri, hidrojeoloji mühendisi ve sosyologdan oluşan uzman teknik kadromuzla bilimsel ve teknolojik üstünlük ilkesi doğrultusunda uygun maliyetli, rasyonel ve pratik çözümler üreterek hızlı ve zamanında hizmet anlayışıyla arazi ve büro çalışmalarını yürütmekte ve yatırımcıların ihtiyacı olan ÇED Raporları ile proje tanıtım dosyalarını hazırlamaktadır.

Teklif talebiniz için tıklayınız…