Çevresel Risk Analizleri

Çevrenin korunması günümüzdeki en önemli konulardan biridir. Çevre sadece ekonomik ve politik yönleriyle değil, aynı zamanda sosyal boyutlar, çevresel faktörler ve oluşan riskler açısından da iş süreçlerini etkilemektedir.

Çevresel Risk; insan sağlığını veya çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkileme ihtimali olarak tanımlanmaktadır.

Risk kavramı ile tehlike kavramı birbiri ile karıştırılmamalıdır. Tehlike, çevresel açıdan bakıldığında bir maddenin zarar verme kabiliyetidir. Tehlike, bir maddenin zehirliliği, hareketliliği veya kalıcılığının bir fonksiyonudur ve riskin kaynağıdır. İncelenen madde ne kadar tehlikeli olursa olsun, ortaya çıkma ihtimali (yayılma, dökülme v.b.) söz konusu olmadıkça, çevresinde yaşayanlar için bir risk oluşturmaz.

Risk değerlendirme yöntemi aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

A. Tehlikenin tanımlanması
B. Tehlikeye maruz kalmanın değerlendirilmesi
C. Zehirlilik değerlendirmesi
D. Riskin karakterizasyonu (riskin büyüklüğünün tahmini, tahmindeki belirsizlikler)

Geri dönüştürülemez çevresel yıkımların doğmasının önüne geçmek ancak geniş uygulama alanlarına yayılmış çeşitli uzmanlardan yararlanmak ve geçmiş tecrübelerin pragmatik sonuçlarını göz önünde bulundurmak ile mümkün olabilir.

Şirketimiz endüstriyel riskleri kontrol altına almak, engellemek ve mutlak başarıya hedefleyen projeleri sürdürmek için oluşum ve uygulama sürecindeki projelerin risk yönetimine destek vermektedir. Bu kapsamda müşterilerimizle ortak çalışma alanları yaratarak Çevresel Risk Analizleri hazırlayıp, Çevresel Risk Yönetimi hakkında bilgi vermekteyiz.

Teklif talebiniz için tıklayınız…