Çevre Hukuku Danışmanlığı

1- Çevreyi ilgilendiren her türlü yatırımda başta ÇEVRE KANUNU olmak üzere, Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Yönetmelik, Genelge, Tebliğ ve bu düzenlemelerin diğer kurum ve kuruluşların yetki / görev alanına giren mevzuat ile birlikte değerlendirilerek; yatırımcılara çevre alanında yol göstermek, amaçlarına sorunsuz biçimde ulaşmaları için danışmanlık hizmeti vermek.

2- Çevreyi ilgilendiren her türlü yatırımda iş ve işlemler ile ilgili idari başvuru veya girişimlerde, yatırımcı ve danışmanlık firmalarına danışmanlık hizmeti vermek; başvurunun doğru yerlere doğru şekilde yapılarak amaca sorunsuz ulaşılmasında çözüm ortağı olmak.

3- Çevre mevzuatının uygulanması ile ortaya çıkabilecek idari para cezası uygulaması, eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi, iş termin planı sunulması, faaliyetin durdurulması gibi hususlara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti vermek.

4- Çevre alanında tesis edilen iş ve işlemler ile ilgili ortaya çıkabilecek, iptal davası açılması gibi adli süreçlerde yatırımcı ve danışmanlık firmalarına teknik ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek ve çözüm ortağı olmak.

5- NAZKA bünyesinde hazırlanan projeleri, yürütülen iş ve işlemleri Çevre Hukuku departmanı ile koordineli yürüten, alanında öncü ve tek firma olmanın bilinciyle; her türlü projenin mevzuata uygunluğu bakımından değerlendirilmesi suretiyle yatırımcı ve danışmanlık firmalarına danışmanlık hizmeti vermek.

Teklif talebiniz için tıklayınız…