Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

2005/5 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi” gereğince;
a- Atıksu karakterizasyonunun belirlenmesi (analiz),
b- Atıksu miktarına göre hidrolik hesapların yapılması,
c- Arıtma tesisinin iş akım şemasının hazırlanması,
d- P&I diyagramlarının oluşturulması,
e- Arıtma tesisine ait plan ve kesitlerin çizilmesi,
f- Arıtılmış su analizinin yaptırılarak kontrollerin sağlanması,
g- Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatılması

Teklif talebiniz için tıklayınız…