Düzenli Depolama

FİRMA ADI

PROJENİN ADI

İLİ

Çanakkale Madencilik A.Ş.

Kurşun-Çinko Zenginleştirme Tesisi Atıkları Düzenli Depolama Tesisi

Çanakkale

TTK (Üzülmez)

Ocak Taşı ve Lavuar Şisti Depolama Alanı

Zonguldak

İÇDAŞ Elektrik A.Ş.

Bekirli Batı ve Güney Kül Depolama Alanları

Çanakkale

İÇDAŞ Elektrik A.Ş.

I Nolu Kül Depolama Sahası

Çanakkale

İÇDAŞ Elektrik A.Ş.

II Nolu Kül Depolama Sahası

Çanakkale

İÇDAŞ Elektrik A.Ş.

III Kül Depolama Sahası

Çanakkale

İÇDAŞ Elektrik A.Ş.

Kül-Cüruf Düzenli Depolama Tesisi

Çanakkale

ADIYAMAN Belediyeler Birliği

Entegre Katı Atık Yönetim Projesi

Adıyaman